Faculty

Tentative Faculty

Dr. A. J. Chitkara

Dr. Mallikarjun H. B.

Dr. Samir Dalwai

Dr. Abhay Shah

Dr. M. Surendranath

Dr. Sangeeta Yadav

Dr. Abhishek Kulkarni

Dr. Mahesh Mohite

Dr. Sanjay Ghorpade

Dr. Anand Deshpande

Dr. Moh Kunju

Dr. Santosh Soans

Dr. Arun Ku Manglik

Dr. Nagbhushan Rao

Dr. Satish Pandya

Dr. Arun Shah

Dr. N. Gowrishankar

Dr. Shantanu Deb

Dr. Ashish Mehta

Dr. Narendra Rathi

Dr. Shyam Kukreja

Dr. Ashok Kapse

Dr. Nirmal Choraria

Dr. Sidharth Shah

Dr. Atanu Bhadra

Dr. Nitin Shah

Dr. Suchit Tamboli

Dr. Bakul Parekh

Dr. Rekha Harish

Dr. Sushma Desai

Dr. Baldev Prajapati

Dr. Rajesh Chokhani

Dr. Umesh Vaidya

Dr. Chetan Trivedi

Dr. Raju Shah

Dr. Upendra Kinjawadekar

Dr. Chhaya Prasad

Dr. Raju Khubchandani

Dr. V. P. Goswami

Dr. Dheeraj Shah

Dr. Ratna Gupta

Dr. Varinder Singh

Dr. Digant D Shastri

Dr. Remesh Kumar R

Dr. Vijay Vishwanathan

Dr. Jaydeep Choudhary

Dr. Ritesh Shah

Dr. Vijay Yewale

Dr. L. N. Taneja

Dr. Ruchira Gupta

Dr. Vrajesh Udani

Dr. Maj Nagraju

Dr. S. Balasubramanian

Dr. Yagnesh Popat

Dr. Maninder Dhaliwal

Dr. S. S. Rawat